Емаль Снєжка: відмінна якість від польського виробника

Емаль Снєжка: відмінна якість від польського виробника
285274 ПЕРЕГЛЯДІВ

Одним з найкращих сучасних виробників лакофарбових матеріалів вважається торгова марка Снєжка. Продукцію цієї польської компанії цінують у всій Європі, а не лише в Україні. Купити емаль Снєжка у нас вважається гарантовано правильним рішенням. Адже ця фарба створює міцне, довговічне, естетично привабливе покриття.

Як правильно вибрати та купити емаль Снєжка в Україні?

У будь-якому господарському чи будівельному магазині неодмінно буде представлено продукцію цього виробника. Компанія Снєжка спеціалізується на виготовленні лакофарбових матеріалів різних видів, включаючи ґрунтовки, лаки, фарби, морилки, розчинники та емалі Снєжка. Купити у Києві та інших містах України їх можна через інтернет-магазин Околоремонта. Тут пропонується продукція польського виробника з гарантією оригінальності. Для цього компанія Околоремонта співпрацює безпосередньо з виробником її товарів.

Переваги фарби

Продукція цього виробника відома українському покупцеві вже близько 20 років. Виготовляється вона із застосуванням передових технологій. Висока якість забезпечується шляхом контролю на кожному виробничому етапі силами власної лабораторії та перевірки незалежними експертами. Емалі Снєжка з каталогу польського бренду повністю відповідають міжнародним стандартам. У поєднанні з помірною вартістю, цей товар стає максимально вигідним для вітчизняного покупця. До його переваг можна віднести широкий асортимент продукції. З неї можна вибрати фарби емалі з такими властивостями:

  • Без запаху. Це дуже вигідний варіант фарби, насамперед для житлових приміщень. Адже використання такої емалі не порушує комфортність та проживання у будинку, в якому здійснюється фарбування. До того ж, відсутність сильного запаху свідчить про те, що до складу фарби не входять токсичні речовини.
  • Зносостійкість. Така фарба витримає використання в ускладнених умовах. Навіть після багаторічної експлуатації вона збереже початкову привабливість. Нанесений шар не пошкодиться під впливом агресивних чинників довкілля. Тому вам рідше доведеться виконувати фарбування, що вигідно за ціною та трудовитратами.
  • Придатність до миття. Емалі польського бренду можна використовувати в місцях, де забарвлена поверхня може бути забруднена. Забруднення можна змивати звичайними миючими побутовими засобами. Тому ця фарба стане незамінною на кухні, у коридорі, у ванній та інших приміщеннях з активною експлуатацією.
  • Термостійкість та жаростійкість. Завдяки таким властивостям емалі можна застосовувати у приміщеннях із підвищеним ризиком займання. Деякі фарби підходять навіть для фарбування котлів, радіаторів, камінів та інших видів опалювального обладнання. Вони витримають вплив критично високих температур.

Це лише деякі вигідні властивості, якими відрізняється емаль Снєжка. В інтернет-магазині компанії Околоремонта замовити дані матеріали можна різних видів, за вигідними цінами з доставкою по Україні. Нашим покупцям пропонується безліч привабливих акцій та бонусних програм.


Эмаль снежка: отменное качество от польского производителя

Одним из лучших современных производителей лакокрасочных материалов считается торговая марка снежка. Продукцию этой польской компании ценят во всей Европе, а не только в Украине. Купить эмаль снежка у нас гарантированно правильным решением. Ведь эта краска создаёт прочная, долговечная, эстетически привлекательное покрытие.

Как правильно выбрать и купить эмаль снежка в Украине?

В любом хозяйственном или строительном магазине непременно будет представлена продукция этого производителя. Компания снежка специализируется на изготовлении лакокрасочных материалов разных видов, включая грунтовки, лаки, краски, морилки, растворители и эмали снежка. Купить в Киеве и других городах Украины их можно через интернет-магазин Околоремонта. Здесь предлагается продукция польского производителя с гарантией оригинальности. Для этого компания Околоремонта сотрудничает непосредственно с изготовителем её товаров. 

Преимущества краски

Продукция этого производителя известна украинскому покупателю уже около 20 лет. Производится она с применением передовых технологий. Высокое качество обеспечивается за счёт контроля на каждом производственном этапе силами собственной лаборатории и проверки независимыми экспертами. Эмали снежка из каталога польского бренда полностью соответствует международным стандартам. В сочетании с умеренной стоимостью этот товар становится максимально выгодным для отечественного покупателя. К его преимуществам можно причислить широкий ассортимент продукции. Из неё можно выбрать краски эмали с такими свойствами:

Без запаха. Это очень выгодный вариант краски, в первую очередь для жилых помещений. Ведь использование такой эмали не нарушает комфортность и проживание в доме, в котором осуществляется покраска. К тому же отсутствие сильного запаха свидетельствует о том, что краску не входят в токсичные вещества.

Износостойкость. Такая краска выдержит использование в осложнённых условиях. Даже после многолетней эксплуатации она сохранит изначальную привлекательность. Нанесённый слой не повредится под действием агрессивных факторов внешней среды. Поэтому вам реже придётся выполнять покраску, что выгодно по цене и трудозатратам.

Пригодность к мытью. Эмали польского бренда можно использовать в местах, в которых окрашенная поверхность может быть испачкана. Загрязнение можно смывать обычными бытовыми моющими средствами. Поэтому эта краска станет незаменимой на кухне, в коридоре, в ванной и других помещениях с активной эксплуатацией.

Термостойкость и жаростойкость. Благодаря таким свойствам эмали можно применять в помещениях с повышенным риском возгорания. Некоторые краски подходят даже для окрашивания котлов, радиаторов, каминов и других видов отопительного оборудования. Они выдержат воздействие критически высоких температур.

Это лишь некоторые выгодные свойства, которыми отличается эмаль-снежка. В интернет-магазине компании Околоремонта заказать данные материалы можно самых разных видов, по выгодным ценам с доставкой по Украине. Нашим покупателям предлагается множество привлекательных акций и бонусных программ.

Связаться с нами: [email protected]

Мої відео